Česká asociace pro vzácná onemocnění

Posláním České asociace pro vzácná onemocnění (zkráceně ČAVO) je sdružovat organizace pacientů se vzácnými onemocněními .....

Posláním České asociace pro vzácná onemocnění (zkráceně ČAVO) je sdružovat organizace pacientů se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupovat jejich zájmy a posilovat povědomí o specifické problematice vzácných onemocnění mezi odborníky ve zdravotnictví, představiteli státních i mezinárodních institucí a veřejnosti.

ČAVO je registrováno od března 2012 jako občanské sdružení u Ministerstva vnitra ČR. Od 1. ledna 2014 je organizace zapsána jako zapsaný spolek.

Mezi nejdůležitější cíle ČAVO patří:

  • prosazovat zájmy pacientů se vzácnými onemocněními ve zdravotnictví,
  • posilovat povědomí veřejnosti, státních i mezinárodních institucí o problematice
  • vzácných onemocnění,
  • zlepšovat přístup k informacím, léčbě, diagnostice i dalším zdravotním službám pro pacienty se vzácným onemocněním,
  • podporovat vědecký i klinický výzkum v oblasti vzácných onemocnění,
  • skrze sociální služby, vzdělávání a další formy podpory zlepšovat kvalitu života pacientů.

 

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena