Jak na individuální úhradu podle §16 (aktualizace)

Datum vytvoření: 2. 10. 2017 Poslední aktualizace: 21. 8. 2019 (upraveny odkazy)

Žádost může podat:

  • pacient se SMA (zákonný zástupce), nebo
  • lékař (nemocnice).

Doporučujeme, aby žádost podal pacient se SMA (zákonný zástupce) příp., aby postupoval podle upřesnění lékaře.

Co bude potřebovat pacient se SMA (zákonný zástupce)?

1. Žádanku o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku - ZP - ostatní"

Do předvyplněné žádanky (Žádanka o schválení VZOR.pdf) doplňte kód zdravotní pojišťovny, údaje o pacientovi se SMA, podepište a odešlete. Nejlépe způsobem umožňujícím doložit kdy bylo odesláno.

Žádanka je samozřejmě dostupná u lékaře, příp. zde: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/formulare/poskytovatele/vzp-21-zadanka-o-schvaleni-povoleni.pdf

2. Vyjádření příslušného pracoviště neurologie FN Motol, FN Brno nebo FN Ostrava.

3. Zdravotní dokumentaci pacienta se SMA, příp. vyjádření

U Vašeho neurologa si vyžádejte zdravotní dokumentaci pacienta se SMA (doporučujeme, aby tato dokumentace obsahovala aktuální lékařskou zprávu shrnující průběh onemocnění a zdravotní stav pacienta, jeho předchozí a současnou léčbu a její efektivitu, případně komplikace, aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření, příslušných předmětnému onemocnění a zhodnocení celkového zdravotního stavu).

Budeme rádi a děkujeme za Vaše zkušenosti a informace zaslané na adresu info@smaci.cz

Ing. Ondřej Hlavica

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena