Jak na individuální úhradu podle §16

Stručný a návodný postup jak požádat o individuální úhradu dle §16

Jak jsme vás již informovali, nemusíte jen čekat, až bude stanovena max. cena a výše a podmínky úhrady Spinrazy v ČR, ale můžete využít §16 Zákona o veřejném zdravotním pojištění a požádat o individuální úhradu.

V uplynulých týdnech jsme se snažili dát dohromady max. stručný a návodný postup, který by Vám pomohl o individuální úhradu dle §16 požádat. Ještě stále nemáme vše pohromadě, takže budeme postupně doplňovat.

Při zpracování doporučujeme spolupracovat s Vaším neurologem. Dále doporučujeme, aby žádost předkládal Váš neurolog. Zdravotní pojišťovny to vyžadují, přestože tento postup není nikde upraven.

Co tedy budete k tomu potřebovat?

1. Žádanku o schválení (povolení) výkonu - léčivého přípravku - ZP - ostatní"

Předvyplněná žádanka je zde: https://drive.google.com/file/d/0B7erfgf38A15eUc1QWVLTHhxNlE/view?usp=sharing Doplňte kód zdravotní pojišťovny a údaje o pacientovi se SMA. Váš neurolog opatří svým podpisem a razítkem.

Žádanka je samozřejmě dostupná u lékaře, příp. zde: https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/formulare/poskytovatele/vzp-21-zadanka-o-schvaleni-povoleni.pdf

2. Odborné stanovisko

Vyjádření Společnosti dětské neurologické společnosti ČLS JEP k léku Nusinersen - Spinraza ze dne 21. 8. 2017 je uvedeno v příloze této zprávy anebo zde http://www.detskaneurologie.cz/dokumenty/spinraza.pdf

3. Zdravotní dokumentaci pacienta se SMA

U Vašeho neurologa vyžádejte zdravotní dokumentaci pacienta se SMA (doporučujeme aby tato dokumentace obsahovala aktuální lékařskou zprávu shrnující průběh onemocnění a zdravotní stav pacienta, jeho předchozí a současnou léčbu a její efektivitu, případně komplikace, aktuální výsledky laboratorních, zobrazovacích a ostatních vyšetření, příslušných předmětnému onemocnění a zhodnocení celkového zdravotního stavu).

Dále bude potřeba zajistit proforma fakturu na Spinrazu a předběžný souhlas s aplikací Spinrazy.

  • Jednáme o zajištění proforma faktury (cenové kalkulace), kterou umístíme na naše webové stránky, příp. upřesníme, kde tuto proforma fakturu zajistit.
  • Zjišťujeme jakou formou a kde zajistit předběžného souhlasu s aplikací Spinrazy. Informaci umístíme na naše webové stránky.

Žádanku společně s odborným stanoviskem a zdravotní dokumentací můžete zaslat na Vaši zdravotní pojišťovnu i bez proforma faktury (cenové kalkulace) a předběžného souhlasu. Tyto dokumenty můžete zaslat dodatečně.

 

Co můžete očekávat? Podáním Vaší žádosti je zahájeno správní řízení a zdravotní pojišťovna má povinnost v zákonné lhůtě 30 dní rozhodnout. Může nastat některá z těchto variant:

  1. Vaše žádost bude zdravotní pojišťovnou schválena.
  2. Zdravotní pojišťovna Vás vyzve k doplnění žádosti. V tomto příp. žádost doplňte.
  3. Vaše žádost bude zdravotní pojišťovna zamítnuta. V tomto příp. se ve lhůtě odvolejte.

Každá z těchto variant má své řešení, ale nechci Vás v tuto chvíli zatěžovat podrobnostmi. S řešením si můžeme vzájemně pomoci.

 

Dále Vás prosím, abyste se s námi o průběhu žádosti podělili, nejlépe zprávou na info@smaci.cz. Zkušenosti budeme průběžně, samozřejmě anonymně, zveřejňovat.

 

 

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena