Jak zjistit kontakt na osoby, které mohou rozhodnout o vašem zařazení do EAP či jiných klinických studií?

Doporučení a informace o klinických studiích

Jděte na www.ClinicalTrials.gov a vyhledejte si všechny studie pod kódem „ISIS 396443" tzn. bývalý Nusinersen v současné době Spinraza, která je již schválena regulačním úřadem v USA (FDA).

Rozklikněte si jednotlivé studie a podívejte se na místo, kde se konaly. Je u nich často uvedena emailová adresa.

My jsme dostali kladnou odpověď po 3 letech psaní. Teď je situace odlišná. Proč? Protože Biogen souhlasil s bezplatným poskytováním léčby neodkladným pacientům v období od ukončení klin. studií do registrace léku v nemocnicích, kde klinické studie probíhaly (tzv. EAP).

Problémem je, že jsou kapacitně zaplnění a nechtějí brát pacienty připojené na plicní ventilaci.

Můžete také pokusit kontaktovat Biogen (https://www.biogen-international.com/en/about-biogen/biogen-international/international-headquarters.html) ať Vám poradí nejbližší možnou nemocnici.

Další možností je zahrnutí do programu Authorization Temporary Use (ATU) v Paříži, kde je Boženka. Tento program je již taky hodně naplněn a zatím, co jsem slyšel, mají stop stav, ale přesto bych to zkoušel. Zde je výhoda, že nemusíte skládat i v případě negativního vyjádření zdravotní pojišťovny žádnou zálohu, nicméně platíte za každou aplikaci 1.300 Euro. Tento program je odlišný od toho v Německu a to tím, že do něho berou i starší děti. V dohledné době budou tento program rozšiřovat na pacienty s SMA typem II. Jakmile o tom budu mít informaci, poskytnu ji. Kontakt na tento program jsem získal stejně jako v případě EAP, tedy skrze www.clinicaltrials.gov.

 

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena