Kašlací asistent

Asistent kašle (kašlací asistent) je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Od 1.2. 2017 byl do číselníku úhrad zdravotnických prostředků zařazen tzv. kašlací asistent a to pod kódem 0171665 - Asistent kašle. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění bude činit 96 242 Kč.

Naše dlouhá roční cesta v jednání s VZP se vyplatila. Navíc je přístroj schválen nejen pro DMD, ale pro řadu dalších diagnóz (SMA, ostatní dystrofie a myopatie atd). Velké poděkování patří pracovníkům VZP za vstřícné a chápavé jednání, České pneumologické a ftizeologické společnosti, ČAVO, paní Mgr. Kateřině Neumannové a všem lidem, kteří nás po dobu projednávání podporovali.

Indikační kriteria k předepisování kašlacího asistenta jsou uvedena v nově platné Metodice k Úhradovému katalogu /Číselníku 990 VZP (str.45)

Zdroj www.parentproject.cz

 

Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena