Kontaktní údaje

SMÁci, z. s.

Právní forma: spolek

Sídlo: Nová 862, Mníšek pod Brdy, 252 10

IČO: 058 79 205

SMÁci, z. s. jsou zapsáni ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze(Spisová značka L 67966)

 

Transparentní účet (FIO banka, a.s.): 2401187434/2010

 

E-mail: info@smaci.cz

 

Výbor

Jméno a příjmení Funkce E-mail Telefon
Ondřej Hlavica předseda Ondrej.Hlavica@smaci.cz +420 776 244 789
Václav Hradílek 1. místopředseda Vaclav.Hradilek@smaci.cz +420 731 510 663
Daniel Kostan 2. místopředseda Daniel.Kostan@smaci.cz +420 602 293 422
Helena Kočová členka Helena.Kocova@smaci.cz +420 604 330 489
Petra Holasová členka Petra.Holasova@smaci.cz

 

Kontrolní výbor

Jméno a příjmení Funkce E-mail
Alena Zdvíhalová předsedkyně Alena.Zdvihalova@smaci.cz
Lubomír Mráz 1. místopředseda Lubomir.Mraz@smaci.cz
Zdeněk Forman člen Zdenek.Forman@smaci.cz

 

 

 

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena
Requests 0.604693 s
2,763.4844 kB
Benchmark Min Max Average Total
"kontakt-na-sma/m630" (1)
0.627450 s
0.627450 s
0.627450 s
0.627450 s
2,789.9531 kB
2,789.9531 kB
2,789.9531 kB
2,789.9531 kB
Kohana 0.545858 s
59.0859 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (83)
0.000060 s
0.015265 s
0.006577 s
0.545858 s
0.5313 kB
4.3672 kB
0.7119 kB
59.0859 kB
Database (default) 0.010246 s
15.7500 kB
Benchmark Min Max Average Total
SHOW FULL COLUMNS FROM `settings` (1)
0.001244 s
0.001244 s
0.001244 s
0.001244 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'default_title' LIMIT 1 (1)
0.000083 s
0.000083 s
0.000083 s
0.000083 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_keywords' LIMIT 1 (1)
0.000050 s
0.000050 s
0.000050 s
0.000050 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_description' LIMIT 1 (1)
0.000049 s
0.000049 s
0.000049 s
0.000049 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `treemenu` (1)
0.001260 s
0.001260 s
0.001260 s
0.001260 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` = '630' LIMIT 1 (4)
0.000054 s
0.000216 s
0.000097 s
0.000387 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
2.6250 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles` (1)
0.001153 s
0.001153 s
0.001153 s
0.001153 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `articles`.* FROM `articles` JOIN `articles_treemenu` ON (`articles_treemenu`.`article_id` = `articles`.`id`) WHERE `articles_treemenu`.`treemenu_id` = '630' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') ORDER BY `priority` DESC, `created` DESC, `title` ASC (1)
0.001313 s
0.001313 s
0.001313 s
0.001313 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles_modules` (1)
0.001108 s
0.001108 s
0.001108 s
0.001108 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '554' AND `position` = 'up' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000216 s
0.000216 s
0.000216 s
0.000216 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '554' AND `position` = 'up' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000236 s
0.000236 s
0.000236 s
0.000236 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '554' AND `position` = 'down' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000200 s
0.000200 s
0.000200 s
0.000200 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '554' AND `position` = 'down' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000215 s
0.000215 s
0.000215 s
0.000215 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `media` (1)
0.001064 s
0.001064 s
0.001064 s
0.001064 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `media`.* FROM `media` WHERE `media`.`id` = '0' LIMIT 1 (1)
0.000054 s
0.000054 s
0.000054 s
0.000054 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE (`parent_id` = '0' OR `parent_id` IN (SELECT id FROM treemenu WHERE `left`<=35 AND `right`>=36)) AND `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (1)
0.000328 s
0.000328 s
0.000328 s
0.000328 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (2)
0.000061 s
0.000061 s
0.000061 s
0.000122 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
1.3125 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `routes` (1)
0.001055 s
0.001055 s
0.001055 s
0.001055 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `routes`.* FROM `routes` WHERE `type` = 'menu' (1)
0.000053 s
0.000053 s
0.000053 s
0.000053 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'view_counter' LIMIT 1 (1)
0.000056 s
0.000056 s
0.000056 s
0.000056 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
Application Execution (450) 0.180669 s 3.533905 s 1.073241 s 0.859813 s
2,774.2422 kB 4,260.8125 kB 3,987.8968 kB 4,122.5547 kB