Oznámení o svolání členské schůze

Vážení a milí členové,

v souladu se stanovami svolává na 18. srpna 2018 na 14:00 hod. Výbor pacientské organizace SMÁci, z. s. členskou schůzi.
Navrhovaný program:
  1. aktualizace stanov Spolku,
  2. volba členů Výboru,
  3. schválení výsledku hospodaření Spolku,
  4. schválení výroční zprávy,
  5. schválení ročního plánu činnosti,
  6. schválení zprávy o kontrolní činnosti,
  7. aktuální informace o léčbě - Spinraza,
  8. aktuální informace o další dostupné léčbě,
  9. diskuse.
Členská schůze se uskuteční v Praze, o přesném místě Vás budeme informovat.
Pro upřesnění podmínek a průběhu členské schůze Vás prosím o vyplnění následujícího "Dotazníku ke zjištění účasti na členské schůzi"
Vaše případné dotazy zasílejte prosím na ondrej.hlavica@smaci.cz
Vytvořeno: 22.7.2018
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena