Kašlací asistent

Asistent kašle (kašlací asistent) je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Od 1.2. 2017 byl do číselníku úhrad zdravotnických prostředků zařazen tzv. kašlací asistent a to pod kódem 0171665 - Asistent kašle. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění bude činit 96 242 Kč.

Naše dlouhá roční cesta v jednání s VZP se vyplatila. Navíc je přístroj schválen nejen pro DMD, ale pro řadu dalších diagnóz (SMA, ostatní dystrofie a myopatie atd). Velké poděkování patří pracovníkům VZP za vstřícné a chápavé jednání, České pneumologické a ftizeologické společnosti, ČAVO, paní Mgr. Kateřině Neumannové a všem lidem, kteří nás po dobu projednávání podporovali.

Indikační kriteria k předepisování kašlacího asistenta jsou uvedena v nově platné Metodice k Úhradovému katalogu /Číselníku 990 VZP (str.45)

Zdroj www.parentproject.cz

 

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena