Porovnanie a prehľad schválených a vyvíjaných liečív

Datum vytvoření 28. 9. 2017

Tento rok je bohatý na novinky v oblasti výskumu SMA a liečiv. Už počas Cure SMA konferencie sme mali možnosť sa stretnúť so zástupcami firiem Biogen, AveXis, Roche a Novartis. Tieto stretnutia pripravili úrodnú pôdu pre ďalšie jednania ohľadne aktivít spomínaných firiem v našom regióne.

V krátkosti k jednotlivým témam.

Biogen – Spinraza je v súčasnosti jediný schválený liek na trhu. Naša pacientska organizácia aktívne jedná so zástupcami firmy, štátom, poisťovňami aj jednotlivými pacientami, a je v súčasnosti dôležitou platformou pre výmenu informácií medzi jednotlivými stranami.

AveXis – aktuálne prebiehajú klinické štúdie s liečivom AVXS-101. Aktuálna štúdia by sa mala v budúcnosti rozšíriť na ďalšie SMA typy a krajiny, viac info však zatiaľ nie je známe. S firmou udržujeme aktívnu komunikáciu aj za účelom sprístupniť náš región pre ich aktivity.

Roche – na konferencii nás firma informovala, že plánovaná klinická štúdia nebude realizovaná v Čechách. Medzičasom Roche vydalo vyhlásenie, že SUNFISH štúdia pre Typ 2/3 s RG7916 vstupuje do Fázy 2. Nábor účastníkov začal vo Francúzsku a Belgicku. Taliansko, Švajčiarsko, Nemecko a Španielsko sa pripoja do konca roka. Výsledky z Fázy 1 budú prezentované už v Októbri.

Novartis – priniesol pozitívnu správu o tom, že (re)štartuje klinickú štúdiu s LMI070 alias Branaplam pre SMA Typ 1 v Belgicku, Dánsku, Nemecku a Taliansku. Ďalšie krajiny sa pripravujú, no bližšie info zatiaľ nie je k dispozícii.

So všetkými uvedenými firmami sme za našu pacientsku organizáciu v kontakte a snažíme sa pre našich členov zabezpečiť včasný prístup nielen k informáciám, no v blízkej budúcnosti snáď aj k liečivám z týchto zdrojov.

https://drive.google.com/file/d/0B7vVluHHEH_2ZGNkTGVaTll6ZEU/view?usp=sharing

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena