Všechny aktuality

V návaznosti na naši žádost, zaslala VZP ČR tuto vyjádření
Vytvořeno dne: 17.2.2018

Vyjádření Tiskového oddělení VZP ČR k “Dohodě o způsobu úhrady Spinrazy mezi VZP ČR, odbornou společností a výrobcem”
Vytvořeno dne: 12.2.2018

Stručné shrnutí kde bude Spinraza aplikována, kterým pacientům se SMA a jak o ni požádat
Vytvořeno dne: 10.2.2018

Informace o dohodě zveřejněná na facebook VZP ČR
Vytvořeno dne: 8.2.2018

Aktualita ze stránek VZP ČR týkající se §16
Vytvořeno dne: 7.2.2018

Pokud jste požádali o úhradu dle §16, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku.
Vytvořeno dne: 4.2.2018

Stručný postup jak požádat o indviduální úhradu dle §16
Vytvořeno dne: 31.1.2018

Otevřený dopis Vládě ČR a Ministrovi zdravotnictví, Parlamentu ČR a Správní radě VZP ČR
Vytvořeno dne: 31.1.2018

Aktualizace k 16. listopadu 2017
Vytvořeno dne: 29.9.2017

Prosíme o vyplnění dotazníku všechny pacienty se SMA, příp. jejich zákonné zástupce bez ohledu na to, zda jsou členy pacientské organizace SMÁci,z.s.
Vytvořeno dne: 20.9.2017

Spinraza byla pro EU registrována rozhodnutím Evropské komise dne v květnu 2017
Vytvořeno dne: 30.5.2017

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena