Všechny aktuality

Prosíme o vyplnění dotazníku všechny pacienty se SMA, příp. jejich zákonné zástupce bez ohledu na to, zda jsou členy pacientské organizace SMÁci,z.s.
Vytvořeno dne: 20.9.2017

Spinraza byla pro EU registrována rozhodnutím Evropské komise dne v květnu 2017
Vytvořeno dne: 30.5.2017

stránky: - 1 - 2 -
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena