Přihláška člena SMÁci, z. s.

Přihláška řádného člena je ke stažení zde: Přihláška řádného člena zapsaného spolku „SMÁci, z. s."

Přihlášku prosím vyplňte, podepište a zašlete na sídlo spolku.

Výpis ze Stanov schválených na ustavující schůzi dne 17. ledna 2017. Tato část upravuje vznik členství, práva a povinnosti řádných členů.

 

1) Řádnými členy Spolku se mohou stát:

a) zletilí pacienti se  SMA;

b) nezletilí pacienti se SMA, a to se souhlasem zákonného zástupce pacienta;

c) zákonní zástupci a osoby blízké pacienta se SMA;

d) další zájemci o členství, kteří projeví pravý zájem o poslání a činnost Spolku.

2) Zájemce o řádné členství zasílá písemnou přihlášku do sídla Spolku. Za nezletilého zájemce o řádné členství podává přihlášku jeho zákonný zástupce.

3) Řádné členství vzniká přijetím, tzn. schválením písemné přihlášky Výborem, který předem ověří náležitosti přihlášky.

4) Řádný člen Spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a být v řádném předstihu informován o jejím navrhovaném programu formou pozvánky;

b) dosáhl-li věku 16 let, podílet se na rozhodování členské schůze;

c) dosáhl-li zletilosti, být volen do orgánů Spolku;

d) dosáhl-li zletilosti, volit orgány Spolku;

e) předkládat orgánům Spolku návrhy, podněty a připomínky související s činností Spolku;

f) předkládat návrhy na udělení statutu čestného člena;

g) účastnit se akcí pořádaných Spolkem;

h) dosáhl-li zletilosti, navrhovat vyloučení řádného člena.

5) Řádný člen má povinnost:

a) hájit poslání Spolku a zdržet se takového jednání, které by bylo v rozporu s posláním Spolku, poškozovalo výkon jeho činností a neoprávněně zasahovalo do práv ostatních členů Spolku;

b) dodržovat stanovy a usnesení přijatá orgány Spolku;

c) informovat Výbor o změnách osobních údajů, které uvedl do písemné přihlášky a které jsou uvedeny v Seznamu;

d) v případě podání návrhu na vyloučení řádného člena, který předkládá, tento návrh řádně odůvodnit a spolupracovat s orgány Spolku při posouzení návrhu;

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena
Requests 0.654282 s
2,722.5313 kB
Benchmark Min Max Average Total
"prihlaska-clena-smaci-z-s/c592" (1)
0.697494 s
0.697494 s
0.697494 s
0.697494 s
2,748.9766 kB
2,748.9766 kB
2,748.9766 kB
2,748.9766 kB
Kohana 0.584699 s
56.8281 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (80)
0.000062 s
0.021046 s
0.007309 s
0.584699 s
0.5391 kB
4.3672 kB
0.7104 kB
56.8281 kB
Database (default) 0.011814 s
17.5625 kB
Benchmark Min Max Average Total
SHOW FULL COLUMNS FROM `settings` (1)
0.001489 s
0.001489 s
0.001489 s
0.001489 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'default_title' LIMIT 1 (1)
0.000092 s
0.000092 s
0.000092 s
0.000092 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_keywords' LIMIT 1 (1)
0.000052 s
0.000052 s
0.000052 s
0.000052 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_description' LIMIT 1 (1)
0.000061 s
0.000061 s
0.000061 s
0.000061 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles` (1)
0.001425 s
0.001425 s
0.001425 s
0.001425 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `articles`.* FROM `articles` WHERE `id` = '592' AND `approval` = 1 AND `visible` = 1 AND `visibility_right` IN ('all', 'not_logged') LIMIT 1 (1)
0.000298 s
0.000298 s
0.000298 s
0.000298 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles_treemenu` (1)
0.001051 s
0.001051 s
0.001051 s
0.001051 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `articles_treemenu`.* FROM `articles_treemenu` WHERE `article_id` = '592' ORDER BY `id` ASC LIMIT 1 (1)
0.000171 s
0.000171 s
0.000171 s
0.000171 s
1.1563 kB
1.1563 kB
1.1563 kB
1.1563 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `treemenu` (1)
0.001105 s
0.001105 s
0.001105 s
0.001105 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` = '666' LIMIT 1 (4)
0.000057 s
0.000140 s
0.000087 s
0.000348 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
2.6250 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `articles_modules` (1)
0.001081 s
0.001081 s
0.001081 s
0.001081 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '592' AND `position` = 'up' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000267 s
0.000267 s
0.000267 s
0.000267 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '592' AND `position` = 'up' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000177 s
0.000177 s
0.000177 s
0.000177 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '592' AND `position` = 'down' AND `module_id` <> 'media' ORDER BY `module_id` ASC, `id` ASC (1)
0.000196 s
0.000196 s
0.000196 s
0.000196 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `articles_modules`.* FROM `articles_modules` WHERE `article_id` = '592' AND `position` = 'down' AND `module_id` = 'media' ORDER BY `id` ASC (1)
0.000193 s
0.000193 s
0.000193 s
0.000193 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE (`parent_id` = '0' OR `parent_id` IN (SELECT id FROM treemenu WHERE `left`<=27 AND `right`>=28)) AND `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (1)
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
0.000063 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `media` (1)
0.001134 s
0.001134 s
0.001134 s
0.001134 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `media`.* FROM `media` WHERE `media`.`id` = '0' LIMIT 1 (1)
0.000057 s
0.000057 s
0.000057 s
0.000057 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (2)
0.000064 s
0.000104 s
0.000084 s
0.000168 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
1.3125 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `routes` (1)
0.002197 s
0.002197 s
0.002197 s
0.002197 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `routes`.* FROM `routes` WHERE `type` = 'menu' (1)
0.000093 s
0.000093 s
0.000093 s
0.000093 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'view_counter' LIMIT 1 (1)
0.000095 s
0.000095 s
0.000095 s
0.000095 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
Application Execution (449) 0.180669 s 3.533905 s 1.073717 s 0.944791 s
2,774.2422 kB 4,260.8125 kB 3,987.5969 kB 4,082.4375 kB