Spinraza - kde, komu a jak požádat AKTUALIZACE

Datum vytvoření: 10. 2. 2018 Aktualizace: 13. 2. 2018

Tato informace byla aktualizována v návaznosti na aktualizaci "Doporučení postupu při léčbě Nusinersenem k únoru 2018" (viz dále), vyjádření VZP ČR a informací od Vás, pacientů se SMA.

KDE?

Ve FN Motol a FN Brno pro pacienty všech pojišťoven.

Očekáváme potvrzení zapojení FN Ostrava pro pacienty všech pojišťoven s výjimkou VZP ČR.

KOMU?

Kritéria léčby jsou uvedena v dokumentu Společnosti dětské neurologie ČLS JEP "Doporučení postupu při léčbě Nusinersenem k únoru 2018".

Tento dokument plně nahrazuje dříve uveřejněné verze doporučení a byl vypracován na základě informací z proběhlých klinických studií ENDEAR, CHERISH, NURTURE, a na základě diskuze s plátci. V budoucnu se může a s vysokou pravděpodobností bude dle nových znalostí měnit.

Dokument je dostupný zde: http://www.detskaneurologie.cz/dokumenty/postup_lecba_Nusinersenem_02_2018.pdf

Pozn.: Nusinersen = účinná látka ve Spinraze.

JAK POŽÁDAT?

Žádankou o mimořádnou úhradu dle §16, příp. dle upřesnění s lékařem pacienta se SMA.

Doporučený postup je zde: http://smaci.cz/jak-na-individualni-uhradu-podle-16-aktualizace/c620

 

Budeme rádi a děkujeme za Vaše zkušenosti a informace zaslané na adresu info@smaci.cz

Ing. Ondřej Hlavica

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena