Spinraza

Spinraza byla pro EU registrována rozhodnutím Evropské komise dne 30. května 2017 (registrační číslo EU/1/17/1188/001). Od tohoto data je Spinraza registrovaným lékem i v ČR (kód SÚKL 0222208). Držitelem licence je BIOGEN IDEC Ltd. Prosím nezaměňovat registraci za dostupnost tzn. "možnost přijít do ordinace lékaře a nechat si napsat recept".

Spinraza

 • Účinná látka: sodná sůl Nusinersenu (Nusinersenum Natracium), která patří do skupin léčiv zvaných antisense oligonukleotidy
 • Je 12 mg čirý, bezbarvý injekční roztok o objemu 5 ml (1 ml obsahuje 2,4 mg Nusinersenum Natricum)
 • Režim výdeje: na lékařský předpis
 • Způsob podání: lumbální punkce v bederní oblasti páteře
 • Dávkování je dlouhodobé a je rozděleno na dávky nasycovací a udržovací.
  • Nasycovací dávka je rozdělena do 4 injekcí, které jsou aplikovány takto:
  • druhá injekce následuje cca 14 po první
  • třetí následuje cca 14 dní po aplikaci druhé injekce
  • čtvrtá následuje cca 35 dní po aplikaci třetí injekce
  • Udržovací dávky navazují na první 4 nasycovací dávky. Každá udržovací dávka po cca 4 měsících

Aktuální situace s dostupností Spinrazy v ČR:

 • Lék není hrazen ze zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče a proto není jeho cena regulována
 • Držitelem rozhodnutí o registraci nebyla ohlášena žádná informace k dostupnosti v ČR
 • Lék není dovážen v rámci souběžného dovozu a ani distribuce
 • Lék není schválen v režimu specifického léčebného programu
 • U léku nebyl schválen dovoz v cizojazyčné šarži

 

Zdroj: http://www.olecich.cz/modules/medication/detail.php?kod=0222208

Další informace: https://smanewstoday.com/spinraza-nusinersen-ionis-smnrx/

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena