Spinraza

Spinraza byla pro EU registrována rozhodnutím Evropské komise dne 30. května 2017 (registrační číslo EU/1/17/1188/001). Od tohoto data je Spinraza registrovaným lékem i v ČR (kód SÚKL 0222208). Držitelem licence je BIOGEN IDEC Ltd. Prosím nezaměňovat registraci za dostupnost tzn. "možnost přijít do ordinace lékaře a nechat si napsat recept".

Více informací zde

Vytvořeno: 30.5.2017
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena