Stanovisko VZP ČR ke Spinraze (převzato z fcb VZP ČR)

Datum vytvoření: 31. 1. 2018

Zdroj: https://www.facebook.com/vzpcr/posts/2059304527680171?comment_id=2063482973928993&reply_comment_id=2063592147251409¬if_id=1517338088658874¬if_t=feed_comment_reply&pnref=story

K dotazu ohledně léčivého přípravku Spinranza, je stanovisko VZP následující:

V prvé řadě, musíme upozornit na to, že to, jaká léčba a komu může být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, neurčují jednotlivé zdravotní pojišťovny, ale platná legislativa. Ta upravuje jak případy, kdy je úhrada léku stanovena Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), tak případy, kdy úhrada stanovena není. V případě, že SÚKL stanovil úhradu, VZP tyto léky standardně hradí. I v případě, že SÚKL úhradu doposud nestanovil, může pojišťovna klientovi lék zaplatit v nestandardním výjimečném režimu (podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb.). Zákon na takové možnosti pamatuje. Nicméně jako jednoznačnou podmínku tentýž zákon stanoví, že pojišťovna může lék takto výjimečně uhradit jen tehdy, je-li to jediná možnost léčby (tento termín je v zákoně jako podmínka výslovně uveden).

Pokud jde tedy o lék, pro který SÚKL zatím nestanovil úhradu a u konkrétního pacienta nejde ani o jedinou možnost léčby, platné zákony pojišťovně neumožňují přípravek uhradit.
VZP zákony ani vyhlášky, nařízení vlády a další legislativní normy nenavrhuje, ani netvoří, naopak je povinna je respektovat (Ústava ČR nepřisuzuje zdravotním pojišťovnám zákonodárnou iniciativu). Pokud je tedy kdokoliv toho názoru, že zákon by měl v konkrétním bodě vypadat jinak, nemůže z toho vinit zdravotní pojišťovnu a stejně tak nemůže chtít, aby zdravotní pojišťovna zákon změnila. Rovněž nemůže nikdo požadovat, aby zdravotní pojišťovna jednala protizákonně.

Je nám moc líto, pokud se naši klienti dostávají do obtížných životních situací, snažíme se jim ze všech sil pomoci a každému z nich také zajistíme nejlepší možnou léčbu, kterou v jeho konkrétním případě zákon umožňuje z veřejného zdravotního pojištění uhradit. Ale i my - stejně jako všichni ostatní - musíme respektovat platné zákony.

Upozorňujeme však, že VZP nikomu neodmítne zaplatit léčbu. Pouze v případech, kdy konkrétní léčba nemůže být v souladu se zákonem hrazena z veřejného zdravotního pojištění, zaplatí svým klientům jinou z řady možností léčby. Přičemž však jde vždy o léčbu plně odpovídající odborným standardům, které stanovily odborné lékařské společnosti.

Ještě dodáme, že v loňském roce lékaři žádali VZP pro své pacienty o nestandardní výjimečnou úhradu léčby ve více než 14 tisících případů. VZP schválila více než 90 % těchto „výjimek" a na základě toho zaplatila klientům léky za víc než 1 miliardu korun. Naprosto srovnatelné procento žádostí zamítají i další zdravotní pojišťovny.

Nicméně v tuto chvíli probíhají jednání s výrobcem uvedeného léčivého přípravku s tím, že po něm však požadujeme záruky účinnosti léčiva. Podobně navrhujeme i změnu §16, jak je uvedeno například zde:

https://www.vzp.cz/o- nas/aktuality/vzp-apeluje-na-zmenu-paragrafu-16-navrhuje-zakotvit-do-zakona-risk-sharing

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena