Statistika počtu pacientů se SMA z dotazníku

Aktualizace k 16. listopadu 2017

Počet pacientů se SMA = 100

Dotazník pacienta se SMA vyplnilo 89 pacientů

Počet respondentů dle věku:

 • 44 zletilých

 • 45 nezletilých

Počet pacientů podle typu SMA:

 • SMA I. 13 pacientů

 • SMA I. - II. 16 pacientů

 • SMA II. 23 pacientů

 • SMA II. - III. 12 pacientů

 • SMA III. 24 pacientů

 • SMA III. - IV. 0 pacientů

 • SMA IV. 1 pacient

Počet pacientů dle zdravotní pojišťovny

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 57 pacientů

 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 2 pacienti

 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 15 pacientů

 • 207 OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 8 pacientů

 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 0 pacientů

 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 5 pacientů

 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 2 pacienti

Počet pacientů, kteří budou žádat o Spinrazu dle § 16

 • Ano 56 (27 zletilých a 29 nezletilých)

 • Ne 1

 • Nevím/nejsme rozhodnuti 32

Počet ZLETILÝCH pacientů, kteří budou žádat o Spinrazu dle § 16 podle zdravotní pojišťovny

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 34 pacientů

 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 1 pacient

 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 4 pacienti

 • 207 OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 3 pacienti

 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 0

 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 2 pacienti

 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 0

Počet NEZLETILÝCH pacientů, kteří budou žádat o Spinrazu dle § 16 podle zdravotní pojišťovny

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 23 pacientů

 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 1 pacient

 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 11 pacientů

 • 207 OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 5 pacientů

 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 0

 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 3 pacienti

 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 2 pacienti

 

Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena