Statistika počtu pacientů se SMA z dotazníku

Aktualizace ke 12. říjnu 2017

Počet pacientů se SMA = 96

Dotazník pacienta se SMA vyplnilo 86 pacientů, o dalších 10 pacientech nemáme informace o typu SMA, zdravotní pojišťovně a rozhodnutí žádat o individuální úhradu nehrazené zdravotní služby (Spinraza).

Dále uvedený statistický přehled zahrnuje pouze data od respondentů, kteří dotazník vyplnili tzn. 86 pacientů se SMA.

Počet respondentů dle věku:

 • 42 zletilých
 • 44 nezletilých

Počet pacientů podle typu SMA:

 • SMA I. 13 pacientů
 • SMA I. - II. 15 pacientů
 • SMA II. 21 pacientů
 • SMA II. - III. 12 pacientů
 • SMA III. 24 pacientů
 • SMA III. - IV. 0 pacientů
 • SMA IV. 1 pacient

Počet pacientů dle zdravotní pojišťovny

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 55 pacientů
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 2 pacienti
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 14 pacientů
 • 207 OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 8 pacienti
 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 0 pacientů
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 5 pacientů
 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 2 pacienti

Počet pacientů, kteří budou žádat o úhradu nehrazené zdravotní služby dle § 16

 • Ano 54 (25 zletilých a 29 nezletilých)
 • Ne 0
 • Nevím/nejsme rozhodnuti 32

Počet ZLETILÝCH pacientů, kteří budou žádat o úhradu nehrazené zdravotní služby dle § 16 podle zdravotní pojišťovny

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 20 pacientů
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 1 pacient
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2 pacient
 • 207 OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 1 pacienti
 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 0
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 1 pacientů
 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 0

Počet NEZLETILÝCH pacientů, kteří budou žádat o úhradu nehrazené zdravotní služby dle § 16 podle zdravotní pojišťovny

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 16 pacientů
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 1 pacient
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 7 pacientů
 • 207 OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 4 pacienti
 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 0
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 1 pacient
 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 0
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena