Statistika počtu pacientů se SMA

Před několika dny jsme se na Vás, pacienty se SMA, obrátili s prosbou o vyplnění dotazníku. Chtěli bychom Vám poděkovat. Jsme velmi rádi, že tento dotazník vyplnili nejen členové naší pacientské organizace, ale také ostatní pacienti. Mockrát děkujeme. Nejen pro nás je velmi důležité vědět/znát počet pacientů.

Aktuální shrnutí statistických výsledků naleznete zde: http://smaci.cz/statistika-poctu-pacientu-se-sma/c612

Vytvořeno: 29.9.2017
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena