Vyjádření VZP ČR ve věci financování léčby spinální svalové atrofie (SMA)

Datum vytvoření: 17.2.2018

Tento týden již druhé vyjadření VZP ČR. První vyjádření bylo zasláno mailem 12.2.2018. Druhé vyjádření bylo zasláno doporučeným dopisem, který si několik dní poležel na poště.

Tentokrát nás VZP ČR informuje o financování léčby Spinrazou. Sdělují nám, že "léčba s využitím léčivého přípravku Spinraza (nusinersen) je zajištěna na dvou pracovištích, a to ve FN Motol a ve FN Brno. Tito poskytovatelé již obdrželi individuální úhradové dodatky pro rok 2018, které garanují úhradu jak za léčivý přípravek, tak za hospitalizaci, která je vzhledem ke způsobu podání léčiva nezbytná. Nyní již nic nebrání poskytnutí péče pojištěncům, pro které je jeho podání nezbytné".

Kopie úplného znění dopisu "Žádost o vyjádření ve věci financování léčby spinální svalové atrofie (SMA)".

Příjemný den

Ing. Ondřej Hlavica

SMÁci, z. s.
předseda
tel. 776 244 789

 

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
Zvyšování povědomí o SMA
Informování o možnostech zajištění kvalitního životapéče,léčby a podpory pacientů se SMA, zařazování do databází pacientů a klinických studií
Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
Podpora výzkumu SMA a léčby nemoci
Organizace setkávání členů Spolkua jejich vzájemné výměny zkušeností a informací
Zprostředkování odborných (nejen lekářských) konzultací
Newsletter
Informace o aktuálním dění na Smaci.cz
PřihláškaStaňte se našimi členy a pomozte nám
lépe bojovat s SMA
Chcete nám pomoc?
Transparentní účet: 2401187434/2010
Kontaktujte nás: info@smaci.cz
Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena