Zastupování SMÁků

Kdo je oprávněn jednat jménem SMÁků?

V zastoupení Spolku navenek právně jednají předseda Výboru anebo 1. místopředseda. Předseda nebo místopředseda, který se jednání zúčastnil, jsou povinni o jednání informovat ostatní členy Výboru. Na základě rozhodnutí Výboru pak také ostatní řádné členy.

Předsedou byl na ustavující schůzi zvolen Ondřej Hlavica a 1. místopředsedou Václav Hradílek.

Není-li buď předseda anebo 1. místopředseda schopen vykonávat dlouhodobě svou funkci, nahradí jej na základě rozhodnutí Výboru 2. místopředseda, kterým byl zvolen Daniel Kostan.

Copyright © 2017 Smaci, webdesign: FormSoft s.r.o., všechna práva vyhrazena