Léčiva ve vývoji

Aktuální situace v oblasti léčiv SMA (stav k lednu 2020)

Aktuální situace v oblasti léčiv SMA (stav k lednu 2020)

Na začátek je důležité definovat pojmy. Žádný z aktuálních léčiv na trhu ani ve vývoji není možné považovat za lék (angl.

Share This