Risdiplam - ověření žádosti o registraci Evropskou lékovou komisí