Nutriční terapie

Problematika výživy je klíčová u všech živých organismů, zvláště v dětství, kdy na jedné straně musí být zajištěn dostatečný přísun energie, kvalitních bílkovin, minerálů a mikronutrientů (vitaminů a stopových prvků) k zajištění všech základních funkci, růstu a vývoje jednotlivých orgánů, na straně druhé (zvláště v současné době ve vyspělých zemích, mezi které patří i Česká republika) je nutné dodávat jen takové množství energie, aby nedošlo k rozvoji dětské obezity – při nepoměru příjmu a výdeje energie.

U dětí se spinální muskulární atrofií se k této základní problematice přidává i problematika speciální, tedy úprava dietních opatření v souvislosti s poruchou polykání a rizikem aspirace, snížením možností fyzické aktivity, rizikem vzniku malnutrice (podvýživa) a sarkopenie (úbytek svalové hmoty) na straně jedné a nadváhy nebo obezity na straně druhé.

Z těchto důvodů je nutná časná a správná diagnostika stavu výživy a nutričních potřeb u dětí s SMA, úprava dietních opatření, včasné rozhodnutí o nutriční podpoře, ať již ve formě sippingu nebo sondové enterální výživy – ať již cestou nasoenterální sondy nebo nutritivní gastrostomie (nejčastěji perkutánní endoskopická gastrostomie – PEG).

Vzhledem k nízké pohybové aktivitě a případné dyskoordinaci svalových skupin, je častý jak vznik zácpy, tak vznik průjmů, bolestí břicha, nedýmání, bakteriálního přerůstání a dalších nespecifických dyspeptických obtíží, často způsobených primárně zpomalením peristaltiky. Pokusem o řešení může být potrava s vyšším obsahem vlákniny a zvýšení pohybové aktivity, je-li možná, či rehabilitačních masáží dané oblasti.

V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že stravování má i svůj nezastupitelný společenský aspekt – ať už v rodině či v kolektivu dětí ve škole, jak pokud se týká komunikace s rodiči, tak napodobováním vzorců racionální diety a správného stolování.

Zdroj: KOČOVÁ, Helena a kolektiv. Spinální svalová atrofie v souvislostech. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 352 s. ISBN 978-80-247-5705-6.

Dietní opatření

Dietní opatření

Nastavení správné diety s přiměřeným obsahem energie, dostatkem bílkovin, minerálů a mikronutrientů, je základem je správného vývoje, udržení svalové hmoty na ...

Sipping

Sipping

Nejjednodušší formou aplikace enterální výživy je sipping. Tímto pojmem označujeme popíjení přípravků enterální výživy, většinou ochucených. Přípravky pro sipping mají ...

Sondová enterální výživa

Sondová enterální výživa

V případě, že perorální příjem není dostatečný, dítě je slabé nebo nemá dostatečnou chuť k jídlu a nedostatečný příjem nelze doplnit přídavky ...

Share This

Mapa rehabilitačních zařízení

cz
cz