Kompenzační pomůcky

Speciální rehabilitační, resp. kompenzační pomůcky umožňují nebo usnadňují provádění základních všedních činností pacienta v domácnosti po propuštění z nemocnice. Jejich preskripce vychází z typu postižení, individuálních schopností klienta i znalosti uspořádání jeho domácnosti.

Pacienti, kteří používají kompenzační pomůcky, jsou na tom kromě emočního omezení rolí a kromě fyzické funkce, kde je to však zanedbatelné, podstatně lépe, nežli ti, kteří pomůcky nepoužívají. Kompenzační pomůcky přispívají ve většině aspektů ke zlepšení kvality života u chronicky nemocných pacientů. Proto by bylo vhodné při spolupráci s chronicky nemocnými pacienty vybírat a doporučovat vhodné a potřebné kompenzační pomůcky, které by umožňovaly zlepšení kvality života klienta.

Rozhovory s dětskými pacienty a jejich pečujícími osobami s onemocněním spinální svalové atrofie (SMA) ukazují realitu a výsledky používání vhodných kompenzačních pomůcek již od útlého věku. Dříve byli dětští pacienti nuceni zůstávat na speciálních kočárcích, dnes již mohou využít od věku cca 2 let ultralehký mechanický vozík Micro, díky němuž se mohou účastnit socializačního procesu. Jde o jejich plnohodnotnou integraci do společnosti, např. v průběhu docházky do běžné mateřské školy děti mohou vykonávat cca 90 % činností jako jejich zdraví vrstevníci.

Taktéž bych zde ráda uvedla opomíjený význam používání vertikalizačních zařízení, tzv. standerů, které velmi dobře napomáhají udržovat pohybový aparát. Vertikalizační parapodium slouží především k podpoře držení těla dítěte. Vzpřímené držení posiluje kosti a klouby dítěte a napomáhá jejich správnému utváření. Pomocí tohoto parapodia se mohou pánev, trup, nohy a chodidla bezpečně polohovat.

Na českém trhu je také celá řada kvalitních kompenzačních pomůcek také pro oblast hygieny, přesunu – tzv. zvedáků, koupacích lehátek a mobilních sprchovacích van.

Zdroj: KOČOVÁ, Helena a kolektiv. Spinální svalová atrofie v souvislostech. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 352 s. ISBN 978-80-247-5705-6.

Veletrh Rehacare '23 v Düsseldorfu

Veletrh Rehacare '23 v Düsseldorfu

Tereza Rejzková
2. 11. 2023

20. září 2023 jsme se zúčastnili největšího evropského veletrhu zdravotních pomůcek Rehacare v německém Düsseldorfu. V několika ...

Veletrh Rehacare v Dusseldorfu

Veletrh Rehacare v Dusseldorfu

Tereza Rejzková a Anna Hlavicová
20. 9. 2022

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 se konal veletrh zdravotních pomůcek Rehacare v Dusseldorfu, který ...

Stander

Stander

Stání je velmi individuální a závisí na diagnóze, rozvoji nemoci a úrovni schopností. „Většina dětí, kterým je diagnostikováno nervosvalové onemocnění ...

Pozvánka na konferenci INSPO

Pozvánka na konferenci INSPO

Anna Hlavicová, 30.10.2022

Blíží se 22. ročník konference INSPO, na kterou bychom vás rádi pozvali. Konference se
zabývá komunikačními technologiemi pro ...

Elektrické vozíky

Elektrické vozíky

V případě, že dítě již nezvládá pohybovat se samo na vozíku, je nutné již dítěti pořídit elektrický vozík, který dítě nelimituje ...

Odlehčené mechanické vozíky

Odlehčené mechanické vozíky

U dětí, které se narodí tělesně postižené, je bohužel časté, že je rodiče mají ve zdravotním kočárku co nejdéle. Obvykle ...

Kvalitní sed, polohování

Kvalitní sed, polohování

Vzhledem ke většině postižení u dětí je základem denního života s postižením kvalitní sed. Je potřeba dbát na správný výběr pomůcky ...

Kašlací asistent

Kašlací asistent

Asistent kašle (kašlací asistent) je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Od 1.2. 2017 byl do číselníku úhrad zdravotnických prostředků ...

Jak vybrat vhodnou kompenzační pomůcku?

Jak vybrat vhodnou kompenzační pomůcku?

Správná pomůcka musí splňovat nejrůznější parametry. Při výběru bychom měli zohlednit především potřeby klienta s ohledem na:

  • funkční dovednosti (omezení)
  • prognózu ...

Share This

Mapa rehabilitačních zařízení

cz
cz