Léčebná rehabilitace

Spinální muskulární atrofie se vyznačuje poškozením a zánikem alfa motoneuronů (nervové buňky, které řídí volní pohyby), je proto potřeba usilovat o co nejlepší kvalitu funkce nepoškozených motorických jednotek svalů. V rámci péče o SMA pacienty hraje tedy zásadní a nezastupitelnou roli rehabilitace, která je zajišťována prostřednictvím nemocniční lůžkové péče, ambulantní péče a odborných léčebných ústavů. Rehabilitace by měla být soustavná, pravidelná, systematická a zahájena co nejdříve od stanovení diagnózy.

Existuje mnoho fyzioterapeutických metod – metodu je vždy nutno individuálně přizpůsobit konkrétnímu pacientovi. Je dobré fyzioterapeutické koncepty mezi sebou vhodně kombinovat.

Mezi 5 nejvhodnější metod u pacientů s SMA patří:

Mezi doplňkové metody patří například:

S jakými fyzioterapeutickými metodami máme dobré zkušenosti Vy? Podělte se s námi o svou zkušenost a napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zdroj: KOČOVÁ, Helena a kolektiv. Spinální svalová atrofie v souvislostech. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 352 s. ISBN 978-80-247-5705-6.

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Koncept dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) podle Koláře je zaměřen na ovlivnění funkce svalu v jeho posturálně lokomoční funkci. Koncept je ...

Vojtova metoda

Vojtova metoda

Vojtova metoda reflexní lokomoce (RL) se osvědčila v rehabilitaci dětí i dospělých s SMA. Profesor Vojta vycházel z představy, že základní ...

Koncept Bobathových

Koncept Bobathových

Bobath koncept představuje přístup k pacientovi, který je využíván pro práci s pacientem během celého dne. Terapie podle Bobatha byla ...

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

Základním neurofyziologickým mechanizmem PNF je cílené ovlivňování aktivity motorických neuronů předních rohů míšních prostřednictvím aferentních impulzů ze svalových, šlachových a ...

Senzomotorická stimulace (SMS)

Senzomotorická stimulace (SMS)

Podstata metodiky SMS vychází z modelu dvoustupňového motorického učení. Terapeutickým cílem je přesunout řízení pohybu provedeného v optimální kvalitě z ...

Hipoterapie

Hipoterapie

Hipoterapie je komplexní metoda léčebné rehabilitace vycházející z neurofyziologických základů, která na léčebné účely využívá koně.

Hipoterapie využívá působení nespecifických ...

Hydrokinezioterapie

Hydrokinezioterapie

Hydrokinezioterapie je pohybová léčba ve vodním prostření, která velmi pozitivně přispívá ke zlepšení hybnosti a zvýšení fyzické zdatnosti pacientů. Je ...

Share This

Mapa rehabilitačních zařízení

cz
cz