Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - vydání o SMA