Poděkování společnosti ppm factum a.s. za pomoc pacientům v nelehké situaci