Postup žádosti o výjimečnou úhradu léčby dle §16 ZoVZP