Ohlédnutí za mezinárodní vědeckou konferencí o SMA