Stanovisko pacientské organizace k návrhu vyhlášky o omezení podpory asistentů u žáků s fyzickým handicapem