Aktuální situace v oblasti léčiv SMA (stav k lednu 2020)