Dotazník "Náklady pacientů spojené s onemocněním spinální muskulární atrofie"