Jak zjistit kontakt na osoby, které mohou rozhodnout o vašem zařazení do EAP či jiných klinických studií?