VZP bude hradit léčbu všem indikovaným pacientům s SMA